Terapia młodzieży

Wiek adolescencji jest jednym z etapów w życiu człowieka, w którym pojawia się najwięcej zmian i ma on swój dynamiczny, czasami gwałtowny przebieg. Jest to etap w którym zmiany zachodzą nie tylko w sferze biologicznej lecz również w sferze społecznej, psychicznej, umysłowej. Młody człowiek rośnie, rozwija się staję coraz bardziej samodzielny. Do tego żeby młody człowiek stawał się coraz bardziej samodzielny jest potrzebne poczucie własnej wartości, pozytywny obraz siebie, poczucie własnej kompetencji, zaufanie samego do siebie, akceptacja otoczenia, poczucie przynależności. Dorastanie jest okresem pogłębionego poznawania siebie, poszukiwania sensu własnego istnienia. W tym okresie wyłaniają się pytania dotyczące własnej tożsamości: kim jestem? Po co istnieje ? Czego pragnę od życia i czego ono oczekuje ode mnie. Wiąże się to z odkrywaniem własnego ja. W tym okresie ważne miejsce zajmuje poczucie własnej odrębności, swojej psychicznej autonomii. Na ten okres przypada poszukiwanie własnej tożsamości i próba jej określenia. Poszukiwaniom tym towarzyszy niepokój poznawczy i poczucie zagubienia. Młodzież poszukuje własnej tożsamości przez próbę zmiany własnej osobowości, próby eksperymentowania z samym sobą. Mogą to być próby naśladowcze lub samodzielne.

W poszukiwaniu siebie młody człowiek czasami gubi się, ma trudności w odnalezieniu się w otaczającej go rzeczywistości. Prowadzi to do kształtowania się niskiego poczucia własnej wartości, kształtowania się negatywnego obrazu siebie, co powoduje niską motywacje do podejmowania działań, wycofywanie się z relacji społecznych, problemy w kontaktach z rówieśnikami, myśli samobójcze, samo okaleczanie lub agresje do otoczenia.

Jeśli obserwujesz niepokojące zachowania u swojego nastoletniego dziecka i nie wiesz jak sobie z tym poradzić zapraszam do kontaktu z naszym zespołem.

pierwsza konsultacja jest z rodzicem.

Copyright © 2014 Marcin Korowaj. Projekt i realizacja neoGrafix.