Mediacje

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Warto jest skorzystać z mediacji na wcześniejszym etapie konfliktu. Spotkania mediacyjne mogą być pomocne w:

  • sprawach rozwodowych i separacyjnych (pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci, kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, finansowego zabezpieczenia dziecka, zasad wychowania etc).
  • konfliktach między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi)
  • konflikty pomiędzy innymi członkami rodziny.

U podstaw mediacji leży założenie, że możliwe jest doprowadzenie do sytuacji obopólnej wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb. Oznacza to, że w mediacji nie ma strony przegranej. Istotą mediacji jest dobrowolna praca obu stron nad osiągnięciem porozumienia. Dzięki współpracy obie strony mają poczucie odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i w konsekwencji przestrzeganie jego zasad.

Spotkanie mediacyjne opiera się na następujących zasadach:

                       1. Zasada dobrowolności

Strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego mediatora.

Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą   podawać podawania przyczyny rezygnacji.

Mediator także może odmówić podjęcia prowadzenia spotkań mediacyjnych. Mediator nie zmusza stron do rozpoczęcia czy kontynuowania mediacji.

                       2. Zasada neutralności

Neutralność mediatora oznacza, że mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom                       i interesom. Mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, ani też nie wypowiada swoich personalnych opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji. Rolą mediatora jest zagwarantowanie właściwego przebiegu mediacji – czyli stworzenie stronom przestrzeni do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o problemie.

                       3.Zasada bezstronności

Bezstronność oznacza, że mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron może poinformować mediatora jeżeli czuje, że mediator jest stronniczy.

                       4. Zasada poufności

Poufność oznacza, że informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą. Mediator nie może ujawnić przebiegu mediacji, składanych w trakcie mediacji propozycji czy jakichkolwiek danych uzyskanych w trakcie trwania mediacji.

 

Koszty mediacji
Koszt udziału w mediacji jest zwykle ustalany przez strony wraz z mediatorem podczas pierwszego spotkania. Koszty mediacji są zwykle rozłożone pomiędzy uczestniczące strony – bądź po połowie, bądź też w innych proporcjach (sposób podziału kosztów jest uzgadniany w trakcie pierwszego spotkania z mediatorem).

                             

Informacja dodatkowa

Rozpoczęcie spotkań mediacyjnych poprzedza indywidualna konsultacja przeprowadzona przez mediatora ze zgłaszającymi się do mediacji stronami. Spotkania odbywają się osobno dla każdej ze stron. Konsultacje wstępne pozwalają ocenić, czy dana sprawa/problem nadaje się do rozwiązania w procesie mediacji i czy strony deklarują gotowość do udziału w w/w spotkaniach. Celem konsultacji wstępnych jest także przekazanie stronom zasad    dot. prowadzenia mediacji, celu, warunków itp.


Cennik:

- spotkanie kwalifikujące do mediacji: 70 zł

- spotkanie mediacyjne: 150 zł


Liczba spotkań


Zależy od złożoności sporu (np. liczby kwestii do uzgodnienia, liczby stron). Czasem wystarczy jedno spotkanie i strony dochodzą do porozumienia. Bywa, że potrzeba większej ilości spotkań, by rozwiązać konflikt. Ta kwestia jest na bieżąco ustalana przez uczestników mediacji. Mediator nie nakłania stron do kolejnego spotkania, gdy te nie wyrażają na nie zgody. Jedno spotkanie trwa zwykle od jednej do dwóch godzin.

Copyright © 2014 Marcin Korowaj. Projekt i realizacja neoGrafix.